Zwrot towaru

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący, który jest Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni  bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący (lub upoważniona przez Kupującego osoba) otrzymał zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie sklep:

W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy podanego poniżej.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

FHU Bazalt   35-213 Rzeszów ul. Krakowska 197A

Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci wszystkie otrzymane przez Klienta płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez sklep podstawowa usługa kurierska), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Zrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Do pobrania poniżej Druk Odstąpienia od umowy

Facebook